Virgas pamatskola

Virgas pag., Gaismas, LV- 3433

Tālrunis: 63454927
E-pasts:
Mājas lapa:
Nozare:

* izglītība