RTU Liepājas filiāle

Liepāja, Liedaga 3, LV- 3416 

Tālrunis: 63484922

Dekanāts, sekretāre: 63484922 26418612
Uzņemšanas komisija: 22027187
Dienesta viesnīca: 29934462
Bibliotēka: 63484932
E- pasts: 
Mājas lapa: www.lf.rtu.lv

 

Nozare:

* izglītība

Papildinformācija:

Informācija par studiju programmām:

Pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmas

– Uzņēmējdarbība un vadīšana (D, V)

Specializācijas:

* Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika

* Tirgzinības un tirdzniecība

* Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi

– Lietišķo datorsistēmu programmatūra (D)

– Būvdarbu vadīšana (D, V)

– Būvniecība (specializācija Transportbūves) (N)

Bakalaura akadēmisko studiju programmas

– Inženiertehnika, mehānika, mašīnbūve (D)

– Enerģētika un elektrotehnika (D, N)

– Telekomunikācijas (D)

Bakalaura profesionālo studiju programmas

– Uzņēmējdarbība un vadīšana (D, N)

– Mehatronika (D)

– Elektrotehnoloģiju datorvadība (D, N)

– Siltumenerģētika un siltumtehnika (D, N)

– Apģērba un tekstila tehnoloģija (D)

– Būvniecība (N)

– Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (N)

– Mašīnu un aparātu būvniecība (D, N)

– Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (D, N)

Pēc koledžas studiju programma

– Uzņēmējdarbība un vadīšana (N)

D- dienas nodaļa, V-vakara nodaļa, N-neklātienes nodaļa

Papildus studiju nodarbības dizaina un robotikas darbnīcā.

RTU Liepājas filiālei ir studentu viesnīca. Darbojas studentu parlaments. Studentiem ir plašas starptautiskās sadarbības iespējas studēt un praktizēties ārzemēs. It īpaši Erasmus+ programmā.