Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”

Liepāja, Ventspils 51, LV- 3405

Tālrunis: 63441110  

Fakss: 63484788

mācību un audzināšanas daļa 63401879
grāmatvedība 63426479
dienesta viesnīcas dežurants 63484784

E- pasts: lvt@lvt.lv

Mājas lapa: www.lvt.lv

Nozare:

* izglītība

Papildinformācija:

 

Papildinformācija

Mācības šādās akreditētās izglītības programmās:

Pēc pamatskolas:

 • Automehāniķis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Elektrotehniķis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Mehatronisku sistēmu tehniķis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Datorsistēmu tehniķis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Apdares darbu tehniķis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Galdnieks (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Inženierkomunikāciju montētājs (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Atslēdznieks (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Elektromontieris  (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Autoelektriķis  (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Pavārs (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālists (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Konditors (māc.ilgums 3 gadi, iegūst arodizglītību)
 • Finanšu darbinieks (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Grāmatvedis (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Loģistikas darbinieks (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Komercdarbinieks (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)
 • Tērpu stila speciālists (māc. ilgums 4 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību)

Jauniešu garantijas projekta finansētās programmas

 • Drēbnieks (1 gads)
 • Metinātājs (1gads)
 • Kuģa pavārs (1 gads)
 • Frizieris (1 gads)

Ar arodizglītību:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pase vai identifikācijas karte
 • Iegūtās izglītības dokuments,
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju)
 • Deklarētās dzīvesvietas izziņa
 • 6 fotogrāfijas (3x4cm)

Tehnikumam ir dienesta viesnīca un ēdnīca. Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju  Aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvalde, interešu izglītības un sporta pulciņi.  Audzēkņiem ir iespējas praktizēties ārzemēs starptautisko projektu ietvaros.