Latvijasmernieks.lv, SIA, Dienvidkurzemes biroja klientu apkalpošanas centrs Liepājā

Liepāja, Graudu 27/29, LV- 3401 

Tālrunis/fakss: 63489437
E-pasts: liepaja@latvijasmernieks.lv
Mājas lapa:www.latvijasmernieks.lv
Nozare:

* mērniecība

* topgrāfija

* detālplānošana

* jaunaudžu kopšana

*ceļu, stāvlaukumu projektēšana

* aerofotografēšana

* lāzerskenēšana, 3D modeļu izveide

Papildinformācija:

SIA Latvijasmernieks.lv sniedz augsti kvalitatīvus visu veidu mērniecības pakalpojumus, nodrošinot pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā 14 birojos:
• zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi: zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, zemes uzmērīšana un plānu izgatavošana, lai būves ierakstītu zemesgrāmatā, transformējamās meža zemes robežu uzmērīšana, zemes robežu apsekošanas un atjaunošanas darbi;
•  topogrāfiskā uzmērīšanu;
•  zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes vienības sadales vai apvienošanas projekta izgatavošana;
• detālplānojumu izstrāde;
•  inženierģeodēziskos darbi: būvasu nospraušanu apvidū, būvasu nospraušanas aktu izgatavošana, projektēto inženierkomunikāciju nospraušanu apvidū pēc projekta, būvju un izbūvēto inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, gāzes vadi, elektrības un sakaru kabeļi u.c.) ģeodēziskā piesaiste un izpildshēmu izgatavošana, nivelēšanas darbi, karjeru uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķināšana, ģeodēzisko atbalstpunktu tīklu ierīkošana;
• Ceļu, stāvlaukumu projektēšana, tehniskā projekta izstrāde;
• Aerofotografēšana. Iegūtie dati tiek izmantoti ortofoto, topogrāfisko plānu, digitālo virsmu modeļu un 3D modeļu izveidē.
• Lāzerskenēšana, 3D modeļu izveide.
Tuvākie mērniecības biroji Kurzemē:
Dienvidkurzemes biroja klientu apkalpošanas centrs Kuldīgā:
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis/fakss: 63341552, mobilais tālrunis: 26675635
Klientu pieņemšanas laiks: 9.00-17.00
E-pasts: kuldiga@latvijasmernieks.lv

Dienvidkurzemes biroja klientu apkalpošanas centrs Saldū:
Viesnīcas iela 1, Saldus, Saldus novads , LV-3801
Tālrunis/fakss: 63822672, mobilais tālrunis: 22012570
Klientu pieņemšanas laiks: 9.00-17.00
E-pasts: saldus@latvijasmernieks.lv

SIA Latvijasmernieks.lv administrācija: Eduarda Smiļģa 2A, Rīga, LV-1048
tālrunis:67821956, fakss:67821957
E-pasts: info@latvijasmernieks.lv