Juridiskais centrs

Liepāja, K.Ukstiņa 5A- 17N, LV- 3401 logo-borins

Tālrunis: 63428320

Fakss: 63422321

E- pasts: jur.centrs@inbox.lv 

juridiskie pakalpojumi, advokāte 27527775
namu apsaimniekošana 26335880
grāmatvedības pakalpojumi 26563294
parādu piedziņa 27527772

Nozare:

  • advokāti
  • juridiskie pakalpojumi
  • grāmatvedības pakalpojumi
  • namu apsaimniekošana

Papildinformācija:

JURIDISKIE PAKALPOJUMI- zvērināta advokāte Viktorija Borina (27527775, 63428320
e-pasts: viktorijaborina@inbox.lv)
Klientu interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī tiesā:
– krimināltiesības;
– civiltiesībās;
– administratīvajās tiesībās;
– komerctiesībās;
– fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesā.
Visu veidu līgumu sagatavošana.

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI– Nekustamo īpašumu aģents Nikolajs Borins (27527772, e-pasts: nikolajsborins@inbox.lv )

Darījumi ar nekustamiem īpašumiem:

– starpniecības pakalpojumi darījumos ar nekustamiem īpašumiem;

– nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana, īre, noma, maiņa;

– konsultācijas juridiskajos, finanšu un nekustamā īpašuma tirgus jautājumos;

– augsti profesionāla juridiskā palīdzība īpašumu problēmas jautājumu risināšanā (piemēram, izveidojušos hipotekāro un komunālo parādu atmaksas jautājumu risināšanā, tai skaitā īrnieku izveidotie parādi, līgumu pārtraukšana ar īrniekiem un īrnieku izlikšana no īpašuma, darbs ar Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, palīdzības sniegšana nekustamo īpašumu izsolēs vai pirms tām utt ).

– nekustamo īpašumu darījumiem nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

– klientu interešu pārstāvēšana pašvaldības un valsts institūcijās lietās ar nekustamiem īpašumiem.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANA un apsaimniekošana- pārvaldniece Daiga Āreniece (26335880, 63421404, e-pasts: mmk12@inbox.lv):
– dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu organizēšana;
– dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas sabiedrības dibināšana;
– apsaimniekošanas organizēšana un kontrole;
– dzīvojamo māju funkcionāla uzturēšana;
– visu veida maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamo māju administrēšana;
– mājas lietas vešana;
– darbs ar parādniekiem;
– dzīvojamās mājas pieguļošās teritorijas uzkopšana;
– dažādu veidu projektu realizācija daudzdzīvokļu māju uzturēšanā.

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI- grāmatvede Svetlana Vojecka (26563294, e-pasts: lana_r@inbox.lv):
– grāmatvedības dokumentu apstrāde;
– algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana;
– pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķināšana;
– visu nepieciešamo nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana; iesniegšana VID un citās iestādēs;
– finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
– operatīvās bilances sagatavošana;
– gada pārskatu sagatavošana;
– uzņēmuma grāmatvedības iekšējais audits;
– konsultācijas finanšu un nodokļu optimizācijas jautājumos.

PARĀDU PIEDZIŅA- Nikolajs Borins (27527772,
e-pasts:nikolajsborins@inbox.lv):
– brīdinājuma serviss un juridiskie pakalpojumi parādu piedziņas lietās;
– sekošana līdzi debitoru maksāšanas disciplīnai;
– līgumu kontrole;
– konsultāciju sniegšana saistībā ar parāda piedziņu;
– dokumentāciju izstrāde, finanšu darījumu izpildes uzraudzība, pārrunu vešana ar debitoriem.

borins