Faila Abbasova, zvērināta advokāte

Liepāja, Graudu 27/29, 4.stāvā, LV- 3401

Tālrunis: 29477363

E- pasts: 

Mājas lapa:  www.faila-abbasova.lv

Nozare:

  • advokāti
  • juridiskie pakalpojumi
  • mediators

Papildinformācija:

Zvērināta advokāte  piedāvā šādus pakalpojumus:

KONSULTĀCIJAS

– civilitiesībās,

– administratīvajās tiesībās,

– krimināltiesībās,

– maksātnespējas jomā,

– komerctiesībās.

Konsultācijas laiks ir atkarīgs no konsultācijas apjoma.

PROCESUĀLO DOKUMENTU SASTĀDĪŠANA:

1. Tiesai: prasības pieteikumi, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības, blakus sūdzības;

2. Maksātnespējas procesā: iesniegumi, kreditoru prasījumi, saistību dzēšanas plāni, sūdzības;

3. Citos gadījumos.

PĀRSTĀVĪBA:

– tiesā,

– iestādēs,

– mantojumu lietās,

– maksātnespējas procesā,

– izlīguma sarunās,

utt.

Dažādu darījumu slēgšana un darījumu vadīšana.

Dokumentu sastādīšana reģistriem.

Due diligence.

MEDIĀCIJAS PROCESA VADĪŠANA, MEDIATORA PAKALPOJUMI.

Sertificēts mediators, mediators (intergriete Mediation e.V)