Artūra Auziņa juridiskais birojs, IK

Liepāja, O.Kalpaka 68/70, LV- 3405

Tālrunis: 63441406, 29896807

E- pasts: 

Nozare:

* juridiskie pakalpojumi

Papildinformācija:

Klientu interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī tiesā:

– krimināltiesības (tikai konsultācijas);

– civiltiesībās (uzturlīdzekļu jautājumi, šķiršanās, mantojumi, nekustamo īpašumu, apsaimniekošanas jautājumi);

– administratīvajās tiesībās (valsts institūciju- policijas, būvinspekcijas u.c. lēmumu apstrīdēšana);

– komerctiesībās;

– uzņēmējdarbībā (firmas dibināšana, reorganizācija, likvidēšana, līgumu noformēšana,  jaunākais normatīvajos aktos u.c.),

– patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos;

– fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesā;

– parādu piedziņa;

– biznesa konsultācijas;

Pārstāvniecība tiesā.

Visu veidu līgumu, pretenziju, prasības pieteikumu, sūdzību sagatavošana.

Dažāda cita veida juridiskā palīdzība.

Darba laiks: 9.00- 18.00, sestdien, svētdien brīvs.